Принципи діяльності Благодійного фонду

Благодійна організація – міжнародний благодійний гуманітарний проєкт  (далі – Благодійний фонд).

Основними принципами діяльності Фонду є відкритість, прозорість, доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність та врахування громадської думки. Ці принципи закріплено у відповідних процедурах та регламентах Фонду. Основні рішення Фонду розробляються на основі консультацій з експертами та громадськістю.

Затвердження переліку і змісту окремих проектів у рамках загальних напрямів, визначених Наглядовою радою, проводиться на підставі рекомендацій спеціальних Експертних рад, які створені Фондом на відкритих засадах за кожною окремою програмою. До Експертних рад Фонду входять авторитетні фахівці, громадські діячі та науковці.

Прийняття рішень про використання коштів для надання благодійної допомоги здійснюється Громадською радою Фонду з гуманітарних питань, до якої входять співробітники інших громадських та благодійних організацій, народні депутати України, фахівці різних спеціальностей.

 

Благодійний фонд залишає за собою право визначення пріорітетності напрямків використання коштів.

Благодійник

Благодійник добровільно жертвує (безоплатно передає) Благодійному фонду грошові кошти (далі – Пожертва). Благодійний фонд приймає Пожертву та зобов’язується використати її в цілях благодійництва відповідно до мети та цілей діяльності Благодійного фонду, вказаних в Статуті. Сторонами погоджено необмежене використання Пожертви Благодійним фондом будь-якими строками з моменту її отримання чи конкретними способами, тому Благодійний фонд має право самостійно визначати строки та конкретний порядок використання Пожертви.

Пожертва не підлягає поверненню Благодійнику.

Інше

У випадку реорганізації або ліквідації Благодійного фонду,  Благодіний фонд зобов’язується перерахувати кошти на рахунок іншої неприбуткової організації, діяльнсть якої відповідає меті та цілям діяльності Благодійного Фонду.

Благодійний фонд здійснює свою діяльність відповідно до Статуту.